Projekto „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“ veiklos Nr. 4.1.1 „Suorganizuoti pažintiniai vizitai užsienyje ir dirbtuves Norvegijoje“, stažuotė Vienoje