Apie projektą
Nr. LT06-3-VRM-TF-001

Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Projekto pavadinimas: Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas
Projekto kodas
: LT06-3-VRM-TF-001

 

Projekto tinkamų išlaidų suma: 3 588 815,16 Eur (3 050 493,29 Eur – Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 538 321,87 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. liepos 9 d.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 9 d. – 2024 m. balandžio 30 d.

 

Kam skirtas šis projektas?

Smurto artimoje aplinkoje problema išlieka opi: policijos duomenimis, 2017 m. buvo užregistruota 47,9 tūkst. pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. 2018 m. pastebimas smurto artimoje aplinkoje įvykių sumažėjimas (41,5 tūkst.), tačiau 2019 m. šio tipo iškvietimų identifikuota ženkliai daugiau – 53 tūkst.

Projekto poreikį sąlygoja šios priežastys: teisėsaugos grandinės atstovų įgūdžių ir kompetencijų stoka organizuojant smurto artimoje aplinkoje prevenciją, reaguojant į smurto artimoje aplinkoje įvykius bei atliekant smurto artimoje aplinkoje ikiteisminį tyrimą.
Projekto tikslas – tobulinti smurto artimoje aplinkoje prevencinę politiką teismuose ir teisėsaugos institucijose, stiprinti kompetencijas ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo funkcijų pasidalijimo bei siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje.


Projekto metu planuojama:

  • parengti teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje studiją;

  • parengti praktinį vadovą pareigūnams, teisėjams, prokurorams dėl efektyvaus įrodymų rinkimo ir vieningo jų vertinimo;

  • organizuoti teisingumo grandinės dalyvių ir NVO atstovų mokymus, taip pat specializuotus mokymus policijos pareigūnams, reaguojantiems į smurto artimoje aplinkoje iškvietimus, bendruomenių pareigūnams ir prokurorams;

  • organizuoti dirbtuves smurto artimoje aplinkoje temomis Lietuvoje ir Norvegijoje;

  • organizuoti susitikimus su vietos bendruomenėmis, siekiant supažindinti su smurto artimoje aplinkoje fenomenu ir mažinti smurto artimoje aplinkoje bei lyties pagrindu nusikaltimų latentiškumą;

  • organizuoti tarpinstitucinius susitikimus, susitikimus su kitais teminiais bendradarbiavimo tinklais ir savivaldos atstovais, siekiant stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

  • sukurti IT įrankį, leidžiantį identifikuoti didžiausią riziką pakartotinai dalyvauti smurto artimoje aplinkoje įvykyje turinčius asmenis ir užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir aukų apsaugą;

  • įsigyti nešiojamus vaizdo registratorius (kūno kameras), kurie leistų išsamiau fiksuoti smurto artimoje aplinkoje įvykio aplinkybes.

Laukiamas projekto rezultatas – patobulinta prevencijos, reagavimo sistema ir ikiteisminio proceso vykdymo kokybė.Projekto tikslinė grupė: teisingumo grandinės sistemos atstovai, NVO atstovai, visuomenės nariai, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukos.


Projektas įgyvendinamas kartu su Norvegijos partneriu (Oslo policijos nuovada) bei Lietuvos partneriais (Generaline prokuratūra ir Nacionaline teismų administracija). Oslo policijos nuovada dalyvaus projekte organizuojamose dirbtuvėse ir pasidalins žiniomis bei gerąja Norvegijos praktika smurto artimoje aplinkoje srityje. Generalinės prokuratūros ir Nacionalinės teismų administracijos įtraukimas į projektą užtikrins sinergiją tarp teisingumo vykdymo grandinės institucijų smurto artimoje aplinkoje srityje.

 

Problematika

 

Smurtas artimoje aplinkoje – visuomenėje itin paplitusi problema, kurios tikrąjį mąstą dėl itin didelio problemos latentiškumo sunku apskaičiuoti. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metais užregistruoti 10968 nusikaltimai smurto artimoje aplinkoje, 2018 m. – 9529. Kas šeštas patyręs smurtą yra vaikas, o 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų yra moterys.

 

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 

Sukurtas IT įrankis leis identifikuoti didžiausią riziką turinčius namų ūkius (asmenis), kuriuose gali įvykti pakartotinė smurto artimoje aplinkoje viktimizacija ir į juos bus nukreiptos bendrosios, situacijų ir individualiosios prevencijos priemones. 2016 metais perkėlus ES Nusikaltimo aukų teisių direktyvos nuostatas į Lietuvos teisę, valstybinėms institucijoms atsirado pareiga formuoti praktikas, atspindinčias naują požiūrį į nusikaltimų aukas. Auka nebėra suvokiama kaip priemonė nusikaltimui įrodyti, o prioritetu laikoma būtent aukos gerovė, jos apsaugos nuo pakartotinio ir antrinio traumavimo užtikrinimas. Dėl šios priežasties projekto metu yra tikslingai orientuojamasi į nešiojamų vaizdo registratorių įsigijimą bei IT įrankio sukūrimą, kuris leis pagerinti direktyvos nuostatu įgyvendinimą.

 

Projektas orientuojamas tiesiogiai i teisėsaugos grandines institucijų atstovų kompetencijų didinimą – teisėjai, kiti teismo darbuotojai, prokurorai ir prokurorų padėjėjai, policijos pareigūnai. Kita projekto tikslo grupė – visuomenės nariai, kurie bus supažindinti su smurto artimoje aplinkoje fenomenu, kaip jį atpažinti, kaip reaguoti į aplinkoje esančias smurto apraiškas, kas prisidės prie smurto artimoje aplinkoje latentiškumo mažinimo. Trečioji tikslo grupė – tai smurtą patiriantys asmenys, kuriems projekto metu sukurto IT įrankio pagalba bus suteikiamas palaikymas, o asmenys turintys didžiausią potencialią įvykdyti pakartotinę viktimizaciją sulauks prevencinių policijos vizitų su siekiu koreguoti savo visuomenei nepriimtiną elgesį, gyvenimo būdą.

 

 

Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos:

 

Rizikos asmenų valdymo sistema skirta identifikuoti didžiausia rizika turinčius asmenis, kurie yra linkę į pakartotinį smurtą artimoje aplinkoje. Pirmas toks IT įrankis leisiantis identifikuoti didžiausią riziką turinčius asmenis bei užkardyti galimai įvyksiančius smurto artimoje aplinkoje įvykius, sistemingai organizuoti bendrąją ir individualiąją prevenciją.

Bendri mokymai, skatinantys teisingumo grandinės bendradarbiavimą ir bendrų problemų sprendimo paiešką.

Tikslingi susitikimai su bendruomenės nariais, kurių metu bus pasiekta 50 000 asmenų, kurie taps mažiau pakantūs smurto artimoje aplinkoje atvejams bei apie galimus įvykius praneš policijai.

Bendruomenės pareigūnai įgis įgūdžių ir kompetencijų, kurios yra skirtos darbui su bendruomene.

Projekto metu bus sustiprinta vykdoma smurto artimoje aplinkoje prevencija bei pagerintos pareigūnų, reaguojančių į smurtą artimoje aplinkoje aplinkos fiksavimo galimybės, įrodymu rinkimas bei protokoluose ir tarnybiniuose pranešimuose nematoma smurto artimoje aplinkoje emocinis ir psichosocialinis mikroklimatas, kuris padės užtikrinti kokybišką tolimesni tyrimą.

 

 

Naujienos
2024 04 20, 16:02
Projekto „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“ veiklos Nr. 4.1.1 „Suorganizuoti pažintiniai vizitai užsienyje ir dirbtuves Norvegijoje“, stažuotė Vienoje

Paskutinė šio projekto veikla, 2024 m. balandžio 15-19 d. policijos delegacija lankėsi Vienoje, Austrijoje. Stažuotę organizavo Vienos vaiko teisių kontrolierė Gharwal Dunja (Vienna Children´s and Youth Ombuds Office Modecenterstr. 14 | Block | 4th Floor 1030 Vienna, Austria).

2024 03 18, 10:51
Dirbtuvės smurto artimoje aplinkoje tema Ispanijos žandarmerijoje Madride

Š. m. kovo 4-8 d. vyko dirbtuvės smurto artimoje aplinkoje tema Ispanijos žandarmerijoje Madride. Žandarmerijos ir Lietuvos policijos pareigūnai pasidalino geriausia praktika kovojant su smurtu artimoje aplinkoje, ypatingai su smurtu lyties pagrindu.

Šis susitikimas yra pradžia abiejų institucijų bendradarbiavimo siekiant užkardyti smurtą artimoje aplinkoje. 

https://x.com/guardiacivil/status/1765084349802963133?t=SGwLOspdQcHkjVPstZxGQg&s=08

2024 03 18, 10:24
Konferencija „Policijos veikla smurto artimoje aplinkoje srityje. Pokyčiai ir esama situacija“

2024 m. vasario 21 d. Vilniuje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios erdvėse įvyko suorganizuota projekto konferencija „Policijos veikla smurto artimoje aplinkoje srityje.

Projekto partneriai