Susitikimai su Moterų informacijos centro ir Vaikų patyrusių seksualinę prievartą pagalbos centro atstovais