Darbo kokybės gerinimas ir teisingumo grandinės kompetencijos didinimas siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir smurto dėl lyties aukas
2022 10 03, 15:11

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) įgyvendino projekto Nr. LT06-3-VRM-TF-001 „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“ (toliau – Projektas) lėšomis dalinai finansuojamą nešiojamų vaizdo registratorių (kūno kamerų) sistemos pirkimą, pasirašė viešojo pirkimo pardavimo sutartį dėl nešiojamųjų vaizdo registratorių (kūno kamerų) sistemos, kuri skirta didelės apimties vaizdo apdorojimo procesams vykdyti. Planuojama įsigyti 1800 vnt., vaizdo registratorių (kūno kamerų), kuriais bus aprūpinti į įvykius reaguojantys Lietuvos policijos pareigūnai. Tai padės kokybiškiau fiksuoti smurto artimoje aplinkoje įkalčius bei kitas įvykių detales.

Nešiojamų vaizdo registratorių (kūno kamerų) eksploatavimas itin susijęs su tinklinių duomenų saugyklomis (serveriais), todėl Policijos departamentas įgyvendino Projekto lėšomis dalinai finansuojamą serverių diegimo paslaugų, kūno kamerų duomenų saugojimo sprendimo plėtimo paslaugų bei kūno kamerų duomenų saugojimo sprendimo sisteminių įvykių programinės įrangos (įvykių surinkimo sistema), jos diegimo ir konfigūravimo paslaugų pirkimą. Policijos departamentas pasirašė viešojo pirkimo pardavimo sutartis dėl tinklinių duomenų saugyklų (serveriai), serverių diegimo paslaugų bei sutartį dėl kūno kamerų duomenų saugojimo sprendimo plėtimo paslaugos bei kūno kamerų duomenų saugojimo sprendimo sisteminių įvykių programinės įrangos (įvykių surinkimo sistema), jos diegimo ir konfigūravimo paslaugų.