Rizikos valdymo informacinė sistema (RVIS)
2022 10 03, 15:01

Rizikos valdymo informacinė sistema (RVIS), kuriama pagal projekto „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“ 2.1.1 rodiklį „Sukurta rizikos valdymo informacinė sistema“. Šis projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos lėšomis (projekto Nr. LT06-3-VRM-TF-001). Projekto tikslas efektyviai valdyti smurtaujančių asmenų riziką ir sistemingai dirbti su jais, taip mažinti pasikartojančio smurto tikimybę.

RVIS kuriama remiantis policijos ekspertų analize ir rizikos valdymo principais, naudojant šiuolaikines informacinių technologijų įrankius. Projekto pagrindinis rezultatas – sukurtas informacinių technologijų įrankis įgalinantis identifikuoti didžiausią smurto riziką keliančius asmenis, gebantis automatiškai įvertinti riziką ir laiku imtis prevencinių priemonių.  RVIS pagalba bus automatizuotas rizikos asmenų  rizikos kaitos vertinimas, kuris policijos pareigūnams leis valdyti prevencinių priemonių gyvavimo ciklą.