Vadovavimas ir strategijų derinimas kovojant su smurtu šeimoje ir lyties pagrindu
2022 12 16, 10:22

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendina Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT06-3-VRM-TF-001 „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“, kurio pagrindu Lietuvoje įvyko dvejos dirbtuvės, o dabar pirmosios Norvegijoje. Šių dirbtuvių dalyvių grupę, kaip ir ankstesniuose seminaruose, sudarė policijos, prokurorų, teisėjų atstovai. Pirmasis iš keturių planuojamų seminarų Norvegijoje buvo skirtas institucijų ir jų padalinių vadovams.

Projekto tikslas – apsaugoti smurto artimoje aplinkoje ir lyties pagrindu aukas, todėl svarbu apie tai kalbėti, nes idėjos ir koncepcijos turi pasiekti ir praktikus, ir jų vadovus. Būtina dalintis praktiniais pavyzdžiais, ieškant geriausios praktikos kovojant prieš smurtą šeimoje ir lyties pagrindu.

Atsižvelgiant į tai, dirbtuvių programa buvo sukurta taip, kad būtų įdomi ir aktuali visų institucijų atstovams. Seminaro pradžioje atstovai dalinosi gerosios praktikos pavyzdžiais. Įžanginį žodį tarė Smurto šeimoje ir seksualinių nusikaltimų tyrimo skyriaus vadovė Astri Johanne Holm. Ji kalbėjo apie policijos atsakomybę imtis veiksmų prieš smurtą artimoje aplinkoje ir pasidalijo sėkmingais pavyzdžiais iš savo vadovavimo patirties.

Vienas iš sėkmės kriterijų yra geras bendradarbiavimas tiek teisingumo grandinėje, tiek su kitais ekspertais iš kitų darbo sričių. Geras pavyzdys yra Norvegijos nacionalinė mediacijos tarnyba, kuri pasidalino savo įžvalgomis apie konflikto sprendimą glaudžiai bendradarbiaujant tiek su aukomis, tiek su nusikaltėliais.

Esant glaudžiam ir operatyviam bendradarbiavimui su kitomis institucijomis darbai vyksta labai konstruktyviai. Norvegijos prokuratūros atstovai teigė, kad teikiant pirmenybę byloms bendradarbiavimas tampa labiau kryptingas ir gali palengvinti kovos su smurtu šeimoje ir lyties pagrindu tyrimo eigą. Jei nebus imtasi tinkamų veiksmų, bendradarbiavimas gali žlugti ir sukelti rimtų pasekmių. Tai patvirtino profesorė Ragnhild Hennum iš Oslo universiteto Teisės fakulteto, pristatydama intymių partnerių žmogžudystės komiteto tyrimo patirtį.

Dirbtuvėse buvo skaitomi pranešimai, skirti trims pagrindinėms teisingumo grandinės grandims bei aukų apsaugai vadovaujant ir aktyviai naudojant apsaugos priemones, tokias kaip mobiliosios užpuolimo signalizacijos ir atvirkštinės mobiliosios užpuolimo signalizacijos. Projekto komanda tikisi, kad dalyviai įgijo naujos patirties, kurią galės panaudoti kartu su kolegomis tęsiant darbą prieš smurtą šeimoje ir lyties pagrindu Lietuvoje.

Daugiau nuotraukų galite rasti čia.