Lietuvos kriminalinės policijos biuras organizavo penkis tarptautinių mokymų renginius
2023 11 27, 11:24

2023 m. spalio–lapkričio mėnesiais įvyko 5 tarptautinių mokymų renginiai pagal Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“ veiklą Nr. 3.4.1:

  • Apklausos taktika ir žmogaus teisių apsaugos ypatumai“ (angl. „Interviewing tactics and the specialties of human rights protection“);
  • „Turto tyrimo taktika ir gerosios praktikos apžvalga“ (angl. „Asset investigation tactics and best practice overview”);
  • „Sekimo taktika – techninių ir organizacinių sprendimų naujovės“ (angl. „Physical surveillance tactics - innovations in technical and organisational solutions”);
  • „Darbo su slapta bendradarbiaujančias asmenimis organizaciniai ypatumai“ (angl. „Organisational peculiarities of working with secret police collaborators”);
  • „Kriminalinės žvalgybos techninių sprendimų naujovės ir ateities iššūkiai“ (angl. „Innovations and future challenges in technical solutions for criminal intelligence”).

Šių mokymų metu buvo pasidalinta gerąja praktika, veiklos metodais ir teisinio reglamentavimo ypatumais sprendžiant anksčiau išvardintose temose iškylančius veiklos klausimus ar problemas.

Mokymų dalyviai aktyviai diskutavo galimų metodų taikymo ir turimų tyrimo priemonių pasirinkimo ir pasiekiamumo klausimais, akcentavo tokių susitikimų – mokymų naudą, kuomet, pasidalinus problematika ir gerąja praktika, randami keliai išspręsti neišsprendžiamais atrodančius klausimus.

Mokymuose dalyvavo 47 šalies policijos pareigūnai, 3 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM pareigūnai ir 15 užsienio šalių pareigūnų iš Norvegijos, Latvijos ir Lenkijos kriminalinės policijos.