Apie projektą
Nr. LT06-4-VRM-TF-001

Projekto tikslas  sustiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos gebėjimus ir tarptautinį bendradarbiavimą, pasidalinant gerąja patirtimi kovojant su nusikalstamumu, bei stiprinti Lietuvos policijos gebėjimus užkardyti, atskleisti ir tirti nusikaltimus, diegiant pažangias technologijas bei organizuojant mokymus.

 

Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Policijos departamentas).

 

Projekto uždaviniai:

 

  • Stiprinti Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų gebėjimus, plėtojant nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą:

• organizuojant Lietuvos ir užsienio šalių policijos pareigūnų pasitarimus dėl konkrečių bylų tyrimų taktikos ir veiksmų suderinimo;

• organizuojant Lietuvos kriminalinės policijos padalinių pareigūnų pažintinius vizitus užsienio policijos padaliniuose, kurių metu bus susipažinta su gerąja patirtimi kovojant su organizuotu nusikalstamumu;

• įsigyjant pažangius įrankius, skirtus kovoti su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu bei efektyviai rinkti, saugoti ir analizuoti tyrimams reikšmingą informaciją;

• organizuojant daugiapakopius mokymus Lietuvoje, kurių metu bus išanalizuota geriausioji nacionalinė ir užsienio šalių praktika taikant inovatyvius tyrimo algoritmus, formalizuotas prevencijos ir fenomeno tyrimo aplinkas bei naujausius techninės intervencijos sprendimus.

  • Sustiprinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro gebėjimus:

• įsigyjant modernią laboratorinę įrangą, skirtą kriminalistiniams (DNR, daktiloskopiniams, IT, narkotinių medžiagų, balistiniams ir sprogmenų) tyrimams atlikti;

• keliant kriminalistinius tyrimus atliekančių policijos specialistų kvalifikaciją dalyvaujant užsienio valstybėse organizuojamuose kursuose, praktiniuose-teoriniuose seminaruose ar metiniuose simpoziumuose, dalijantis patirtimi su Norvegijos pareigūnais gerosios patirties perėmimo vizitu, organizuojant specializuotus mokymus.

  • Sustiprinti Norvegijos karalystės policijos gebėjimus tirti nusikalstamas veikas, susijusias su Lietuvos Respublikos piliečiais:

• ekonominis stimulas tyrimo bylose;

tyrimo bylų valdymas ir žvalgybos ataskaitos parengimas.

 

Projekto tinkamų išlaidų suma: 4 306 578,16 Eur.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 10 d. – 2024 m. balandžio 30 d.

 

Projekto tikslinės grupės – Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Lietuvos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojai, KRIPOS pareigūnai. Netiesioginis naudos gavėjas – Lietuvos ir Norvegijos visuomenės.

 

KRIPOS pareigūnai dalyvaus mokymuose, taip pat dalyje susitikimų, skirtų nusikalstamų veikų bylų tyrimo organizavimui.

LKPB, LPKTC ir Lietuvos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos darbuotojai dalyvaus projekte organizuojamuose mokymuose, naudosis projekto metu įsigytais technologiniais įrankiais ir įranga.

Naujienos
2020 12 10, 15:00
Nauja daktiloskopinių tyrimų įranga išplės rankų pėdsakų tyrimų galimybes

Projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 rėmuose šiuo metu vykdomas sutarčių sudarymas su tiekėjais dėl programinės įrangos rankų pėdsakų vaizdams gerinti ir dėl aukštos raiškos monitorių, gebančių atkurti didelio tikslumo spalvų gamą.

Taip pat ketinama įsigyti skenerių, pasižyminčių dideliu jautrumu fiksuojant mažus šviesos/šešėlių diapazono skirtumus, kurie bus naudojami Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, bei ninhidrino/DFO spintų rankų pėdsakų ryškinimui cheminiais metodais, kuriomis bus aprūpintos dvi regioninės kriminalistinės laboratorijos.

2020 11 25, 09:00
Lietuvos kriminalinės policijos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu dėl nuotolinių mokymų rengimo

Šiais sunkiais visuomenei laikais, kuomet dėl COVID-19 prevencinių suvaržymų esame priversti keisti socialinio bendravimo įpročius, teisėsaugos institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas išlieka vienu iš svarbiausiu veiksniu, užtikrinančiu į rezultatą orientuotos organizacijos vystymą.

2020 11 24, 13:00
Įvykio vietos tyrimus atliekančių policijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos Projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 veiklą, orientuotą į kriminalistinius tyrimus atliekančių policijos specialistų kvalifikacijos tobulinimą dalyvaujant specializuotuose mokymuose, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras pasirašė dvi mokymo paslaugų pirkimo sutartis su Mykolo Romerio universitetu.

Projekto partneriai