Apie projektą
Nr. LT06-4-VRM-TF-001

Projekto tikslas  sustiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos gebėjimus ir tarptautinį bendradarbiavimą, pasidalinant gerąja patirtimi kovojant su nusikalstamumu, bei stiprinti Lietuvos policijos gebėjimus užkardyti, atskleisti ir tirti nusikaltimus, diegiant pažangias technologijas bei organizuojant mokymus.

 

Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Policijos departamentas).

 

Projekto uždaviniai:

 

  • Stiprinti Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų gebėjimus, plėtojant nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą:

• organizuojant Lietuvos ir užsienio šalių policijos pareigūnų pasitarimus dėl konkrečių bylų tyrimų taktikos ir veiksmų suderinimo;

• organizuojant Lietuvos kriminalinės policijos padalinių pareigūnų pažintinius vizitus užsienio policijos padaliniuose, kurių metu bus susipažinta su gerąja patirtimi kovojant su organizuotu nusikalstamumu;

• įsigyjant pažangius įrankius, skirtus kovoti su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu bei efektyviai rinkti, saugoti ir analizuoti tyrimams reikšmingą informaciją;

• organizuojant daugiapakopius mokymus Lietuvoje, kurių metu bus išanalizuota geriausioji nacionalinė ir užsienio šalių praktika taikant inovatyvius tyrimo algoritmus, formalizuotas prevencijos ir fenomeno tyrimo aplinkas bei naujausius techninės intervencijos sprendimus.

  • Sustiprinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro gebėjimus:

• įsigyjant modernią laboratorinę įrangą, skirtą kriminalistiniams (DNR, daktiloskopiniams, IT, narkotinių medžiagų, balistiniams ir sprogmenų) tyrimams atlikti;

• keliant kriminalistinius tyrimus atliekančių policijos specialistų kvalifikaciją dalyvaujant užsienio valstybėse organizuojamuose kursuose, praktiniuose-teoriniuose seminaruose ar metiniuose simpoziumuose, dalijantis patirtimi su Norvegijos pareigūnais gerosios patirties perėmimo vizitu, organizuojant specializuotus mokymus.

  • Sustiprinti Norvegijos karalystės policijos gebėjimus tirti nusikalstamas veikas, susijusias su Lietuvos Respublikos piliečiais:

• ekonominis stimulas tyrimo bylose;

tyrimo bylų valdymas ir žvalgybos ataskaitos parengimas.

 

Projekto tinkamų išlaidų suma: 4 306 578,16 Eur (3 660 591,44 Eur – Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 645 986,72 Eur – bendrojo finansavimo lėšos).

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 10 d. – 2024 m. balandžio 30 d.

 

Projekto tikslinės grupės – Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Lietuvos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojai, KRIPOS pareigūnai. Netiesioginis naudos gavėjas – Lietuvos ir Norvegijos visuomenės.

 

KRIPOS pareigūnai dalyvaus mokymuose, taip pat dalyje susitikimų, skirtų nusikalstamų veikų bylų tyrimo organizavimui.

LKPB, LPKTC ir Lietuvos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos darbuotojai dalyvaus projekte organizuojamuose mokymuose, naudosis projekto metu įsigytais technologiniais įrankiais ir įranga.

Naujienos
2023 01 18, 13:15
Įgyvendinant Norvegijos projektą, 2022 metais Kriminalinės žvalgybos mokymo centre organizuota 15 mokymų renginių

Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą Projektą „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centre organizuota 15 daugiapakopių mokymo renginių.

2022 10 03, 11:45
Surengti mokymai „Eismo (nusikalstamos veikos) įvykio vietos aerofotografinis fiksavimas"

Šių metų rugsėjo 6 – 8 ir 13 – 15 dienomis Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras įgyvendindamas Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą Nr.

2022 10 03, 11:02
Vilniuje susitiko Šiaurės ir Baltijos regiono valstybių kriminalinės policijos vadovai

2022 m. rugsėjo 15-16 d. Vilniuje vyko 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos ,,Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekto ,,Tarpžinybinio bendradrabiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kontrolės gerinimas Lietuvos policijoje“ viešinimo renginys – Baltijos ir Šiaurės regiono šalių kriminalinės policijos vadovų ir atstovų konferencija.

Projekto partneriai