Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Lietuvos kriminalinės policijos biuras yra centrinė Lietuvos kriminalinės policijos įstaiga, veikianti visoje šalies teritorijoje. Tai moderni specializuota policijos įstaiga, operatyviai reaguojanti į bet kokio lygio įvykius. Lietuvos kriminalinės policijos biuras koordinuoja ir kontroliuoja visų dešimties apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų veiklą (kriminalinės žvalgybos, ikiteisminio tyrimo atlikimo ir strateginės analizės srityse). Formuoja kriminalinės policijos veiklos strategiją. Lietuvos kriminalinės policijos biuro padaliniai aktyviai bendradarbiauja su užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, atlieka jungtinius nusikaltimų tyrimus, organizuoja bendras tarptautines policijos operacijas. Lietuvos kriminalinės policijos biuras vykdo bei koordinuoja Lietuvos policijos įstaigų ir kitų teisėsaugos institucijų tarptautinį bendradarbiavimą su Interpolu, Europolu, SIRENE ir kitų šalių teisėsaugos institucijomis.