Naujienos
2023 11 27, 11:24
Lietuvos kriminalinės policijos biuras organizavo penkis tarptautinių mokymų renginius

2023 m. spalio–lapkričio mėnesiais įvyko 5 tarptautinių mokymų renginiai pagal Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“ veiklą Nr. 3.4.1:

2023 10 27, 13:35
Mokymai „Sprogstamųjų (narkotinių) medžiagų pėdsakų paieška ir paėmimas, atliekant automobilio ar patalpos apžiūrą. Savadarbių sprogmenų (sintetinių narkotinių medžiagų) gamybos vietos (laboratorijos) tyrimo ypatumai, atliekant įvykio vietos apžiūrą...“

2023 m. spalio 24-26 d. įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“ Lietuvos kriminalistinių tyrimų centras surengė mokymus tema „Sprogstamųjų (narkotinių) medžiagų pėdsakų paieška ir paėmimas, atliekant automobilio ar patalpos apžiūrą. Savadarbių sprogmenų (sintetinių narkotinių medžiagų) gamybos vietos (laboratorijos) tyrimo ypatumai, atliekant įvykio vietos apžiūrą.

2023 10 13, 14:16
Mokymai „Preliminarus kraujo žymių kilmės nustatymas, kraujuotų pėdsakų cheminis ryškinimas ir kraujo pėdsakų rašto tyrimo pagrindai, atliekant įvykio vietos apžiūrą ir kriminalistinius tyrimus"

2023 m. rugsėjo 19-21 ir 26-28 dienomis įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“ Lietuvos kriminalistinių tyrimų centras surengė dvi mokymų sesijas, tema "Preliminarus kraujo žymių kilmės nustatymas, kraujuotų pėdsakų cheminis ryškinimas ir kraujo pėdsakų rašto tyrimo pagrindai, atliekant įvykio vietos apžiūrą ir kriminalistinius tyrimus".

2023 06 12, 10:00
Norvegijos Karalystės ambasadoriaus vizitas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre

2022 m. gruodžio 14 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre lankėsi Norvegijos Karalystės ambasadorius Ole Terje Horpestad, ambasados patarėja Inga Rudzinskaitė-Colman, kuruojanti Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programą, ir ambasados atstovas Fabian Richardsen Johansen.

2023 06 12, 09:00
Toliau stiprinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas ir tyrimų kokybė

Keturi Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus ekspertai, tiriantys narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų pirmtakus (prekursorius), 2023 m. vasario 27 d. – kovo 2 d. kvalifikaciją tobulino Norvegijos Nacionalinės nusikaltimų tyrimo tarnybos Teismo ekspertizės departamento Narkotinių medžiagų tyrimo laboratorijoje Osle. Per susitikimą susipažinta su garsiausios Norvegijos ekspertinių tyrimų laboratorijos darbo specifika ir taikomais narkotinių medžiagų tyrimo metodais ir praktika, diskutuota aktuliais narkotinių medžiagų tyrimo klausimais.

2023 01 18, 13:15
Įgyvendinant Norvegijos projektą, 2022 metais Kriminalinės žvalgybos mokymo centre organizuota 15 mokymų renginių

Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą Projektą „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centre organizuota 15 daugiapakopių mokymo renginių.

2022 10 03, 11:45
Surengti mokymai „Eismo (nusikalstamos veikos) įvykio vietos aerofotografinis fiksavimas"

Šių metų rugsėjo 6 – 8 ir 13 – 15 dienomis Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras įgyvendindamas Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą Nr.

2022 10 03, 11:02
Vilniuje susitiko Šiaurės ir Baltijos regiono valstybių kriminalinės policijos vadovai

2022 m. rugsėjo 15-16 d. Vilniuje vyko 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos ,,Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekto ,,Tarpžinybinio bendradrabiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kontrolės gerinimas Lietuvos policijoje“ viešinimo renginys – Baltijos ir Šiaurės regiono šalių kriminalinės policijos vadovų ir atstovų konferencija.

2022 07 26, 14:29
PROJEKTO VIDURIO RENGINYS – „APSKRITOJO STALO DISKUSIJA“

2022 m. liepos 12 d. Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvyko 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos ,,Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekto ,,Tarpžinybinio bendradrabiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kontrolės gerinimas Lietuvos policijoje“ viešinimo renginys.

2022 05 09, 12:17
Mokymai „Įvykio vietos fiksavimas bepiločiais orlaiviais“, įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą Nr. LT06-4-VRM-TF-001

2022 metų kovo 22–24 ir 29–31 dienomis Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras įgyvendindamas Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m.

2022 05 09, 12:01
Organizuoti mokymai „Kibernetinių nusikaltimų tyrimo aktualijos“

2022 m. kovo 15-16 dienomis ir balandžio 5-6 dienomis įvyko Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos lėšomis finansuojamo projekto „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“ veiklos Nr. 3.4.1 mokymai „Kibernetinių nusikaltimų tyrimo aktualijos“.

2021 09 07, 19:20
Mokymai „Šaunamojo ginklo panaudojimo pėdsakų fiksavimas ir paėmimas įvykio vietos apžiūros metu, nusikaltimo vietos rekonstrukcija“, įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą Nr. LT06-4-VRM-TF-001

Šių metų birželio - liepos mėnesiais Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras įgyvendindamas Norvegijos finansinio mechanizmo 2014–2021 m. programos projektą Nr.

2021 06 09, 09:24
Mokslo ir praktikų ekspertų komanda sukūrė 90 akademinių valandų nuotolinio mokymo programas

Įgyvendindamas Projekto tikslus Lietuvos kriminalinės policijos biuras subūrė mokslo ir praktikų ekspertų komandą nuotolinio mokymo modulių programoms parengti.

Kruopštaus analitinio darbo ir nuoseklios metodinės (mokslinės) veiklos pagalba, sukurtos 90 akademinių valandų nuotolinio mokymo programos su interaktyviais pratimais, forumais ir diskusijomis šiose kryptyse:

2020 12 10, 15:00
Nauja daktiloskopinių tyrimų įranga išplės rankų pėdsakų tyrimų galimybes

Projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 rėmuose šiuo metu vykdomas sutarčių sudarymas su tiekėjais dėl programinės įrangos rankų pėdsakų vaizdams gerinti ir dėl aukštos raiškos monitorių, gebančių atkurti didelio tikslumo spalvų gamą.

Taip pat ketinama įsigyti skenerių, pasižyminčių dideliu jautrumu fiksuojant mažus šviesos/šešėlių diapazono skirtumus, kurie bus naudojami Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, bei ninhidrino/DFO spintų rankų pėdsakų ryškinimui cheminiais metodais, kuriomis bus aprūpintos dvi regioninės kriminalistinės laboratorijos.

2020 11 25, 09:00
Lietuvos kriminalinės policijos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu dėl nuotolinių mokymų rengimo

Šiais sunkiais visuomenei laikais, kuomet dėl COVID-19 prevencinių suvaržymų esame priversti keisti socialinio bendravimo įpročius, teisėsaugos institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas išlieka vienu iš svarbiausiu veiksniu, užtikrinančiu į rezultatą orientuotos organizacijos vystymą.

2020 11 24, 13:00
Įvykio vietos tyrimus atliekančių policijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos Projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 veiklą, orientuotą į kriminalistinius tyrimus atliekančių policijos specialistų kvalifikacijos tobulinimą dalyvaujant specializuotuose mokymuose, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras pasirašė dvi mokymo paslaugų pirkimo sutartis su Mykolo Romerio universitetu.