Toliau stiprinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas ir tyrimų kokybė
2023 06 12, 09:00

Keturi Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus ekspertai, tiriantys narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų pirmtakus (prekursorius), 2023 m. vasario 27 d. – kovo 2 d. kvalifikaciją tobulino Norvegijos Nacionalinės nusikaltimų tyrimo tarnybos Teismo ekspertizės departamento Narkotinių medžiagų tyrimo laboratorijoje Osle. Per susitikimą susipažinta su garsiausios Norvegijos ekspertinių tyrimų laboratorijos darbo specifika ir taikomais narkotinių medžiagų tyrimo metodais ir praktika, diskutuota aktuliais narkotinių medžiagų tyrimo klausimais.