Organizuoti mokymai „Kibernetinių nusikaltimų tyrimo aktualijos“
2022 05 09, 12:01

2022 m. kovo 15-16 dienomis ir balandžio 5-6 dienomis įvyko Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos lėšomis finansuojamo projekto „Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje“ veiklos Nr. 3.4.1 mokymai „Kibernetinių nusikaltimų tyrimo aktualijos“.

Mokymuose dalyvavo 30 šalies kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo padalinių ir kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo padalinių pareigūnų.

Mokymuose nagrinėtos temos apie kitų procesinių prievartos priemonių taikymą tiriant nusikaltimus elektroninėje erdvėje, virtualias valiutas, jų išėmimą ir konfiskavimą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXX skyriaus nusikalstamų veikų kvalifikavimą: nusikaltimų, atliktų elektroninėje erdvėje, tyrimo vietos nustatymo kvalifikavimo ypatumų klausimai ir kita.

Ankstesniais metais, dėl Covid-19 pandemijos vyko labai mažai mokymo renginių, kurie būtų organizuoti kontaktaktiniu būdu, todėl atsirado didelis kvalifikacijos kėlimo renginių poreikis su kibernetinių nusikaltimų tyrimais susijusiuose klausimuose.

Šiose mokymuose net trečdalis mokymo laiko buvo skirtas praktinių užduočių atlikimui ir praktiniam įgytų žinių įtvirtinimui. Dalyviai, sėkmingam mokymo medžiagos įsisavinimui, atliko praktines užduotis mokymų temų klausimais. Tikimės, kad tai ženkliai prisidės prie sėkmingo žinių pritaikymo kasdieninėje policijos pareigūnų veikloje atliekant nusikalstamų veikų tyrimus.

2022 metais Projekto rėmuose numatyti dar 14 kontaktinių mokymo renginių septyniomis kriminalinės policijos veiklos temomis. Mokymų temos apims Ekonominių nusikaltimų tyrimo ypatumus, kriminalinės žvalgybos ir apklausų taktikos klausimus, analizės įrankių ir metodų vystymosi tendencijas ir kita. Suplanuotuose mokymuose kvalifikaciją tobulins dar 211 pareigūnų.