Lietuvos kriminalinės policijos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu dėl nuotolinių mokymų rengimo
2020 11 25, 09:00

Šiais sunkiais visuomenei laikais, kuomet dėl COVID-19 prevencinių suvaržymų esame priversti keisti socialinio bendravimo įpročius, teisėsaugos institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas išlieka vienu iš svarbiausiu veiksniu, užtikrinančiu į rezultatą orientuotos organizacijos vystymą.

Susidūrus su nenumatytais iššūkiais, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2014-2021 m. programos Projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 rėmuose pavyko suburti mokslo atstovų ir praktikų komandą, kurie parengs nuotolinio mokymo programas Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijai kelti.

2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu. Nuo 2020 m. gruodžio 15 d. mokslininkai, praktikai ir ekspertai rengs pareigūnų nuotolinius mokymus neapskaitytų ekonomikos reiškinių, atvirųjų informacijos šaltinių „OSINT" ir turto tyrimo taktikos srityse.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centro viršininko Roberto Šimulevičiaus teigimu tai puikus kompensacinis įrankis padėsiantis užtikrinti nuoseklų pareigūnų kvalifikacijos kėlimą.  Numatoma, kad LKPB KŽMC atnaujintoje nuotolinių mokymo aplinkoje mokymai jau bus pasiekiami 2021 metų pirmą ketvirtį, tad kiekvienas iš kriminalinės policijos ir socialinių partnerių pareigūnas galės jam patogiu metu pakelti savo žinių lygį, susipažinti su praktikos naujovėmis ir tyriminėmis taktikomis.