Nauja daktiloskopinių tyrimų įranga išplės rankų pėdsakų tyrimų galimybes
2020 12 10, 15:00

Projekto Nr. LT06-4-VRM-TF-001 rėmuose šiuo metu vykdomas sutarčių sudarymas su tiekėjais dėl programinės įrangos rankų pėdsakų vaizdams gerinti ir dėl aukštos raiškos monitorių, gebančių atkurti didelio tikslumo spalvų gamą.

Taip pat ketinama įsigyti skenerių, pasižyminčių dideliu jautrumu fiksuojant mažus šviesos/šešėlių diapazono skirtumus, kurie bus naudojami Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, bei ninhidrino/DFO spintų rankų pėdsakų ryškinimui cheminiais metodais, kuriomis bus aprūpintos dvi regioninės kriminalistinės laboratorijos.

Rankų pėdsakų identifikavimas labai priklauso nuo įvykio vietoje rastų ar laboratorijoje išryškintų ir užfiksuotų rankų pėdsakų kokybės. Paprastai rankų pėdsakų vaizdų kokybė yra žema dėl foninių trukdžių, susijusių su rankų pėdsakų ryškinimu ar objektų paviršiaus ypatumais. Dėl to rankų rašto struktūra, pavyzdžiui, individualūs požymiai, gali būti neaiškiai matoma žmogaus akiai arba nelengvai aptinkama pagal automatinių atitikimo sistemų algoritmus.

Dėl prastos rankų pėdsakų kokybės efektyvus pėdsakų išryškinimas, pėdsako detalių užfiksavimas, veiksmingas skaitmeninio vaizdo atkūrimas ir pagerinimas yra būtini kriminalistinio objektų tyrimo etapai.

Kadangi daiktiniai įrodymai tampa vis svarbesni baudžiamosiose bylose, teisėsaugos ir teisminės institucijos turi būti tikros, kad kriminalistiniai duomenys, kuriais jos remiasi, yra aukštos kokybės. Todėl turėtų būti naudojama technologija, kuri užtikrintų skaitmeninių procedūrų audito seką. Audito seka yra būtina norint įvykdyti standarto EN ISO / IEC 17025 reikalavimą saugoti techninius įrašus. Be to Europos Sąjungos tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo 12 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad perduoti daktiloskopiniai duomenys yra pakankamai kokybiški palyginimui automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose.

Įrangos įsigijimas projekto lėšomis padidins rankų pėdsakų suradimo efektyvumą, išplės rankų pėdsakų identifikavimo galimybes. Skaitmeninių vaizdų detalesnis fiksavimas, kokybiškesnis apdorojimas (pavyzdžiui, foninio triukšmo slopinimas), audito seka, tikslesnis atkūrimas ne tik laiduos ištiriamų pėdsakų kiekio didėjimą, bet ir išpildys standarto EN ISO / IEC 17025:2017 sąlygas bei užtikrins PRIUM sutarties, pagal kurią vykdomas tarptautinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis, reikalavimus.