Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra centrinė vidaus reikalų sistemos institucija, kurios tikslas yra organizuoti ir kontroliuoti policijos sistemos veiklą, siekiant užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką.

Lietuvos policijos sistemą sudaro Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, specializuoti policijos padaliniai, teritoriniai policijos padaliniai ir policijos profesinio mokymo įstaiga.

Policijos departamentas yra jungiamoji ir pagrindinė Lietuvos policijos sistemos grandis. Joje yra 15 pavaldžių institucijų (10 apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų ir 5 specializuotos policijos įstaigos), esančios visoje Lietuvos teritorijoje.

Policijos departamento funkcijos:

  • užtikrina jam priskirtų policijos uždavinių įgyvendinimą;

  • kontroliuoja ir koordinuoja pavaldžių policijos įstaigų veiklą ir teikia joms rekomendacijas bei nurodymus;

  • formuoja bendrą pavaldžių policijos įstaigų veiklos strategiją ir personalo politiką;

  • užtikrina valstybinių programų įgyvendinimą policijos įstaigose;

  • organizuoja policijos generalinio komisaro sprendimų vykdymą bei  kontrolę