Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas
2023 11 29, 08:10

2023 m. lapkričio 27-28 d. Royal SPA viešbutyje Birštone įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2014–2021 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT06-3-VRM-TF-001 „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“ įvyko Policijos departamento prie VRM organizuojamų dirbtuvių smurto artimoje aplinkoje tema, remiantis Nacionalinės teismų administracijos teisinio reguliavimo studijos, kurią atliko Mykolo Romerio universitetas rezultatais, pirmoji dalis. Dalyvavo policijos, prokuratūros, teismų darbuotojai, o mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto lektoriai. Pirmųjų dirbtuvių metu dalyviai turėjo puikią progą išgirsti lektorių paruoštą naudingą ir aktualią informaciją, dirbti grupėse, sudarytose iš skirtingų institucijų.

Antroji dirbtuvių dalis vyks 2023 m. gruodžio 13-14 d. siekiant užtikrinti, kad dirbtuvėse (mokymuose) dalyvautų daugelio apskričių, apygardų ekspertai iš visų projekto partnerių įstaigų ir susipažintų su smurto artimoje aplinkoje bylų nagrinėjimo praktika.